Klachten

Psychische problemen bestaan in allerlei soorten en maten en kunnen goede redenen zijn om een psychotherapie te starten. Mogelijk loopt u met psychische klachten en wilt u daar hulp voor. U kunt denken aan klachten als:

 • Somberheid, depressiviteit, verlies van interesse en plezier
 • Overspannenheid, burn-out verschijnselen
 • Onzekerheid en (faal)angsten
 • FobieĆ«n, paniek- of dwangklachten
 • Piekeren, door de bomen het bos niet meer zien
 • Moeite met het verwerken van pijnlijke gebeurtenissen (trauma’s)
 • Stresssymptomen zoals slaapproblemen, vermoeidheid en hyperventileren.

Ook kan het zijn dat u problemen ervaart in hoe u zichzelf ziet en/of hoe u in relatie tot anderen staat. Voorbeelden hiervan zijn:

 • Steeds met een masker oplopen
 • Niet goed weten wie u bent
 • Angst voor intimiteit of verbondenheid
 • Problemen met uw seksuele identiteit
 • Moeite voor uzelf op te komen of hulp te vragen
 • Minderwaardigheid- of schuldgevoelens
 • Moeite in contact met uw eigen emoties te komen
 • Geneigd zijn pijnlijke gevoelens te vermijden
 • Snel gekrenkt en lang wrokkig kunnen zijn
 • Moeite anderen te vertrouwen of zich open te stellen
 • Perfectionisme en hoge eisen stellen aan uzelf (en anderen).

En tenslotte kunt u zich melden voor psychotherapie indien u klachten ervaart vanuit meer existentiĆ«le dilemma’s, te weten:

 • Behoefte aan vrijheid vs. behoefte aan (externe) structuur
 • Eenzaamheid vs. verbinding
 • Leven en dood
 • Zingeving.