Werkwijze

Psychotherapie bestaat in allerlei vormen. Ik werk vooral integratief, dat wil zeggen dat ik elementen uit verschillende therapiemodellen samenvoeg tot een psychotherapie die passend is bij u als cliënt, maar gestoeld blijft op mijn kennis van wat (bewezen) effectief is voor de problemen waarvoor u zich meldt.

Mijn manier van werken kenmerkt zich door een focus op de totale beleving: gevoelens, gedachten, gedragingen en fysieke gewaarwordingen, met afwisselend aandacht voor een specifieke klacht of voor meer algemene patronen van in het leven staan.

Dat gezegd hebbende, vooral het (beter) in contact komen met de eigen emoties zie ik als belangrijk voor een goedlopende therapie. In algemene zin zeggen onze emoties ons namelijk wie we zijn. Emoties laten ons weten (lees: voelen) wat we prettig vinden, wanneer we ons veilig voelen, waar onze grenzen liggen, wat we vrezen, missen en wensen.

Expertise(s)

Ik pin mijzelf dus niet vast op één therapievorm, al heb ik in de afgelopen jaren wel scholing gehad en ervaring opgedaan binnen specifieke therapiemodellen. Ik ben bijvoorbeeld zeer bekend met Cognitieve Gedragstherapie, m.n. voor angst- en dwangklachten en depressiviteit. Voor meer informatie over Cognitieve Gedragstherapie klik hier.

Ook heb ik mij in het afgelopen decennium gespecialiseerd in Schematherapie voor behandeling van persoonlijkheidsproblematiek. Persoonlijkheidsproblematiek kan kort omschreven worden als klachten op velerlei terreinen vanwege (automatische) gedragspatronen die voortkomen uit vastgeroeste manieren van denken over jezelf, anderen en de wereld om je heen. Voor meer informatie over Schematherapie klik hier.

De laatste jaren heb ik mij meer geschoold in persoonsgerichte-experiëntiële therapieën, waarbij de (gevoels)ervaring centraal staat, in het bijzonder Emotion Focused Therapy (EFT). EFT is een therapievorm die zich richt op het beter in contact komen met de eigen gevoelens om daarmee meer, of beter, richting aan het eigen leven te geven. Voor meer informatie (in ’t Engels) over EFT klik hier.

Waarvoor ben ik ongeschikt?

Als u vooral met verslavingsproblemen of psychotische problemen kampt, dan ben ik niet de beste therapeut voor u. U kunt in dat geval beter bij een andere therapeut of bij een grote(re) instelling hulp zoeken. Hetzelfde geldt als u denkt vooral medicatie nodig te hebben voor uw klachten (die kan ik u als psychotherapeut niet voorschrijven). Indien sprake is van seksuele stoornissen kunt u zich beter bij een seksuoloog melden.

Tenslotte geldt dat ik als parttime vrijgevestigde psychotherapeut niet in staat ben tot intensieve zorg of contact buiten wekelijkse afspraken om. Indien u vermoedt dat een wekelijks gesprekscontact niet afdoende zal zijn, kunt u zich beter aanmelden bij een (grote) GGZ-instelling waar ze u die zorg wel kunnen bieden.

Bij eventuele ontevredenheid

Indien u ontevreden bent over de behandeling bij mij of over mij als behandelaar, wil ik u vragen dit zo spoedig mogelijk met mij te bespreken. Wij zullen dan uitzoeken of we tot een oplossing kunnen komen en we bijvoorbeeld onze werkwijze kunnen aanpassen. Ook kan het zijn dat we tot de conclusie komen dat u beter elders uw therapie kunt voortzetten. In dat geval zal ik met u mee zoeken naar een geschikte andere behandelaar of behandelsetting.

Mocht dit niet tot een gewenst resultaat leiden en de problemen van de behandeling bij mij niet verholpen zijn, kunt u zich wenden tot de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten (LVVP) om daar bemiddeling aan te vragen of een klacht in te dienen. Voor meer informatie klik hier.