Aanmelden

U kunt zich via onderstaand contactformulier bij mij melden voor een kennismakingsgesprek. U kunt mij ook direct een e-mail sturen of bellen, als u dat liever heeft. In het laatste geval is de kans groot dat u mijn voicemail treft; spreekt u deze vooral in, dan bel ik op een later moment terug.

Ik zal doorgaans binnen enkele dagen en uiterlijk binnen twee weken telefonisch contact met u opnemen om enkele zaken rond uw aanmelding met u door te nemen en u meer informatie te verschaffen over (de voorwaarden van) therapie bij mij, voordat we een kennismakingsgesprek plannen. In sommige gevallen kan blijken dat u bij mij niet aan het juiste adres bent en bespreek ik dat direct met u.

Indien in of na het kennismakingsgesprek blijkt dat u bij mij geen therapie wilt of kunt starten, breng ik geen kosten voor dat gesprek bij u in rekening. Dit kan bijv. het geval zijn als u bij mij geen klik ervaart of als wij tezamen tot de conclusie komen dat u toch beter bij een andere hulpverlener of instelling terecht kunt voor uw problemen. Indien wij na het kennismakingsgesprek een therapietraject opstarten, zal dat gesprek meegenomen worden in de berekening van de totaalfactuur.

Elke psychotherapie start met een of meer oriënterende gesprekken, waarna we een behandelplan bespreken waarin therapiedoelen en -werkwijze zijn vastgesteld. Bij de bespreking van het behandelplan zullen we ook afspraken maken over lengte van de therapie, frequentie van gesprekken, afzeggingen, betaling et cetera.

Indien u de kosten van de psychotherapie (deels) vergoed wilt krijgen door uw verzekering, heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig voor Gespecialiseerde GGZ. Een verwijsbrief van een bedrijfsarts of medisch specialist zoals een psychiater voldoet ook. Leest u tevoren de informatie onder Kosten goed door voor uitleg over de kosten en (gedeeltelijke) vergoeding van psychotherapie.

Contactformulier

Voornaam

Voorletters

Achternaam

E-mail

Telefoonnummer

Straat en huisnummer

Postcode

Woonplaats

Geboortedatum

Geboorteland

Huisarts

Vestigingsplaats huisarts

BSN

Reden van aanmelding (kort)

Ik ga akkoord met verzending van deze gegevens.