Psychotherapie

Psychotherapie is een zeer gangbare behandelmethode die wordt toegepast bij psychische klachten of problemen. Samen met een psychotherapeut onderzoekt u in gesprekken eventuele oorzaken van uw klachten, factoren die uw klachten in stand houden en mogelijke oplossingen voor uw klachten.

Psychotherapie doe je niet zomaar. Het vraagt om de bereidheid om met een open blik naar uzelf, uw gevoelens, gedachten en gedrag te kijken. Psychotherapie is ook intensief; het kost veel energie en vaak veel tijd en kan confronteren met pijnlijke gevoelens, die niet altijd direct minderen. Het vraagt dus om een bewuste keuze en motivatie.

Als psychotherapeut ben ik niet in staat uw klachten vóór u op te lossen. Wel kan ik u helpen door met u uit te zoeken hoe u beter of anders met uw klachten om kunt gaan, u uw eigen mogelijkheden (beter) kunt aanspreken, of eventueel hoe u uw klachten kunt leren accepteren als passend bij uw huidige situatie.

Het doel van psychotherapie kan zeer gevarieerd zijn: van klachtvermindering of verwerking van nare gebeurtenissen, naar bijv. leren voor jezelf op te komen, om een relatie aan te gaan of nog algemener om meer in contact te komen met je eigen emoties, tot aan meer existentiële doelen als zingeving en leren omgaan met de dood. (Zie ook Klachten.)

Veel mensen hebben baat bij psychotherapie, maar niet iedereen. Een garantie op succes kan dus niet gegeven worden. Tevoren is ook niet exact te voorspellen wat het resultaat van een therapie zal zijn. Dat is van meerdere factoren afhankelijk, onder andere de aard van de problemen en iemands eigen mogelijkheden.

De focus en werkwijze van een psychotherapie verschilt naar gelang het doel van de therapie, de wens en de persoonlijke voorkeur van de cliënt. Mijn eigen expertise en voorkeuren spelen hier natuurlijk ook een rol in; ik kan niet alles tenslotte. (Zie ook Werkwijze.)

Psychotherapie bestaat doorgaans uit gesprekken van 45 minuten die wekelijks of tweewekelijks plaatsvinden, op bij voorkeur vaste dagen en tijden. De duur van een therapie kan variëren van enkele gesprekken tot maanden of zelfs jaren en zullen wij in goed onderling overleg bepalen. Mijn ervaring heeft me geleerd dat een psychotherapie gemiddeld tussen de 9 maanden en 2 jaar in beslag neemt.