Kosten

Vergoeding

Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen en wordt in de meeste gevallen (gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar.

Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts, bedrijfsarts of andere medisch specialist. Een verwijsbrief van een BIG-geregistreerde hulpverlener in de GGZ is ook goed. Op de verwijsbrief dient expliciet vermeld te worden dat u wordt verwezen voor hulp binnen de Gespecialiseerde GGZ.

Psychotherapie wordt enkel vergoed wanneer een diagnose gesteld kan worden, die door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) is vastgesteld als verzekerde zorg. Ik zal bij aanvang van een behandeltraject dit duidelijk met u bespreken.

Uw zorgverzekeraar zal uw verplichte eigen risico verwerken in de vergoeding; deze staat ook in 2024 nog op €385,-. Dit eigen risico geldt per kalenderjaar. (Indien u vrijwillig een hoger eigen risico hebt vastgesteld, zal natuurlijk dat bedrag verwerkt worden.) Er is geen beperking aan het aantal sessies per jaar dat vergoed wordt.

Zelf betalen

Indien geen diagnose gesteld kan worden of een die door zorgverzekeraars niet vergoed wordt en u toch psychotherapie wilt volgen, dan geldt een door de NZa voor 2024 vastgesteld tarief van € 132,24 per sessie. Deze betaalt u in dat geval geheel zelf. Wij zullen onderling afspraken maken over de frequentie van de facturen (bijv. per maand of kwartaal).

Belangrijk: Ongecontracteerde zorg

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en zal dat ook in de toekomst niet doen. De reden daarvoor is dat de voorwaarden en beperkingen die zij stellen een ondermijning zijn van de kwaliteit van mijn dienstverlening. (Voor meer informatie klik hier.)

Dit kan consequenties hebben voor de mate waarin uw therapie bij mij door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, afhankelijk van uw polis. Indien u een (zuivere) restitutiepolis heeft, wordt de behandeling 100% vergoed. Heeft u een natura- of combinatiepolis afgesloten, dan wordt minimaal 50% en maximaal 90% van de kosten vergoed. Het overige deel betaalt u zelf. Wees erop beducht dat verzekeraars kunnen adverteren met termen zoals een “gemiddeld gecontracteerd-” of “redelijk” tarief; dat is echter een lager tarief dan het tarief van de NZa. Wanneer een verzekeraar de term “marktconform” gebruikt, is deze verplicht de NZa-tarieven te vergoeden.

Vaak is een restitutiepolis enkele euro’s duurder per maand. Hierbij is echter het grote voordeel dat u vrije keuze heeft van zorgaanbieder (dus ook bijv. van een arts of ziekenhuis). Een overzicht van verzekeraars die zuivere restitutiepolissen aanbieden, vindt u hier.

Mijn advies is om vooraf contact met uw zorgverzekeraar op te nemen om te informeren naar het percentage vergoeding van zorg in mijn praktijk. Er zal u om een prestatiecode gevraagd worden; u kunt hiervoor de code CO0505 als voorbeeld gebruiken. Het reguliere (NZa) tarief voor deze code is €156,72. Aan de hand van het antwoord van uw verzekeraar kunt u zelf het percentage vergoeding uitrekenen.

NB Als u geen restitutiepolis heeft en de factuur dus niet voor 100% vergoed krijgt, raad ik aan gedurende de therapie €75,- per sessie apart te zetten. Op die manier heeft u in ieder geval het grootste gedeelte van uw bijdrage aan de factuur gespaard.

Zorgprestatiemodel

Binnen het Zorgprestatiemodel dat per januari 2022 geldig is, bestaan door de NZa vastgestelde bedragen voor alle mogelijke consulten binnen de ggz. Deze bedragen zijn afhankelijk van het type consult, de setting waarin het consult plaatsvindt, het beroep van de betreffende hulpverlener en de lengte van het consult. Eventuele indirecte tijd (zoals dossiervoering, het schrijven van brieven of het uitwerken van diagnostisch onderzoek) is verrekend in de prijs van elk consult.

In mijn praktijk betreft het altijd consulten binnen een vrijgevestigde praktijk (kwaliteitsstatuut setting II) bij een psychotherapeut. Het type consult en de lengte van het consult kunnen variëren. Er wordt gewerkt middels het principe ‘planning is realisatie’ wat inhoudt dat de vooraf geplande tijd wordt gefactureerd, ook als het consult korter duurt. Er wordt enkel een hoger tarief gefactureerd wanneer meer dan 15 minuten (of een veelvoud hiervan) aan het consult wordt besteed.

Hieronder ziet u de meest voorkomende consulten met bijbehorende bedragen, zodat u zich een beeld kunt vormen van de kosten. Intercollegiaal overleg (à € 76,35) vindt minimaal eenmaal per jaar plaats in het kader van een passende indicatiestelling en/of reflectie op lopende behandelingen.

15 min 30 min 45 min 60 min 75 min 90 min 120 min
Diagnostiek €75,41 €129,32 €183,07 €211,06 €257,87 €315,90 €440,15
Behandeling €62,65 €109,37 €156,72 €186,80 €230,38 €281,27 €402,66

Betaling

Per januari 2022 worden facturen opgesteld volgens het ‘Zorgprestatiemodel’ (zie boven). De hoogte van de factuur hangt voornamelijk af van het aantal sessies dat heeft plaatsgevonden. Facturen vanuit mijn praktijk worden eenmaal per kwartaal verstuurd, in januari, april, juli en oktober.

De rekening zal ik bij u persoonlijk innen; als ongecontracteerde zorgaanbieder mag ik namelijk niet direct bij uw verzekeraar factureren. Doorgaans spreken we af dat u deze rekening binnen 30 dagen betaalt. Op die wijze heeft u genoeg gelegenheid de factuur bij uw verzekeraar in te dienen.

No-shows

Een no-show (te laat afmelden, d.w.z. niet binnen 24 uur voor de start van de afspraak, of zonder afmelding niet verschijnen op de afspraak) wordt niet vergoed door verzekeraars. Omdat echter tijd voor u is gereserveerd en kosten van de praktijk wel doorlopen, zal ik in zo’n geval € 65,- (dat is een naar beneden afgeronde 50% van het standaard tarief) bij u in rekening brengen.