Supervisie & Leertherapie

Collega-therapeuten (in opleiding) kunnen bij mij terecht voor supervisie of leertherapie. Sinds december 2017 ben ik geregistreerd Supervisor VGCt. Sinds april 2022 ben ik tevens geregistreerd supervisor schematherapie bij de Vereniging voor Schematherapie (VSt).

Supervisie

In supervisie zal, afhankelijk van uw leerdoelen, aandacht zijn voor theorie, specifieke therapeutische interventies, de therapeutische relatie of u in uw rol als therapeut. Mijn werkwijze als supervisor laat zich het best als humanistisch omschrijven. Vooral van belang is dat u zich in uw eigen stijl verder kunt ontwikkelen.

Een supervisiereeks start met een supervisie-overeenkomst waarin o.a. leerdoelen zijn opgesteld, die wij gezamenlijk zullen definiëren. Een reeks bestaat doorgaans uit 10 tot 25 sessies van 45 minuten (wat geldt als één supervisie uur). In de overeenkomst die we zullen sluiten, zullen we rekening houden met eventuele eisen vanuit een opleiding. Te denken valt aan verplichte supervisieverslagen en het gebruik van video-opnames. U kunt bij mij ook terecht voor begeleiding van een N=1 i.h.k.v. het opleidingstraject van de VGCt.

Supervisie vindt bij mij doorgaans in individueel format plaats. Indien gewenst, kunnen we tezamen onderzoeken of het (m.n. in praktische zin) mogelijk is supervisie in groepsformat vorm te geven, met een maximum van drie supervisanten per groep.

Als erkend supervisor VGCt met minimaal drie jaar registratie in het BIG-register ben ik bevoegd supervisie te verlenen aan psychologen die het VGCt-opleidingstraject volgen of in opleiding zijn tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog (‘klachtgerichte supervisie’) alsook artsen in opleiding tot Psychiater.

Leertherapie

Een leertherapie kan op verschillende manieren worden vormgegeven. In het algemeen zal mijn werkwijze in leertherapie weinig verschillen van die in een curatieve therapie (zie Werkwijze). Afhankelijk van uw wensen en voorkeuren, kunnen we bekijken of een specifieke therapievorm is aangewezen (zoals CGT, Schematherapie of EFT). In een kennismakingsgesprek zullen we bekijken wat passend is bij u als persoon én als therapeut in deze fase van uw opleiding/carrière.

Mijn bevoegdheid als leertherapeut komt overeen met die als supervisor. Zowel collega’s die het VGCt-opleidingstraject volgen, als zij in opleiding tot GZ-psycholoog, Psychotherapeut, Klinisch Psycholoog of Psychiater kunnen dus bij mij terecht.

Kosten

De kosten voor een sessie supervisie bedragen €110,- per sessie van 45 minuten en €145,- per sessie van 60 minuten. Voor supervisie in tweetallen reken ik €75,- per persoon per sessie van 60 minuten of 90 minuten bij resp. twee of drie supervisanten. Deze bedragen zijn inclusief voorbereidend leeswerk. Voor ’t begeleiden van een N=1 reken ik maximaal vijf uur extra leestijd, per €110,- per uur. (Deze leesuren mogen in opleidingen niet meegeteld worden als supervisie.) Omdat ik in het CRKBO-register ingeschreven sta als docent, hoef ik over deze bedragen geen btw te rekenen.

De kosten voor een sessie leertherapie bedragen €110,- per sessie van 45 minuten. Wij zullen onderling afspraken maken over de frequentie van de facturen (bijv. per periode of per aantal sessies).

Aanmeldstop

Vanwege een geplande sabbatical per juli 2024 geldt dat ik geen nieuwe supervisanten of leercliënten meer aanneem. Ik kan u desgewenst naar collega’s verwijzen.