Kosten (2021)

Vergoeding

Psychotherapie is opgenomen in het basispakket van de zorgverzekeringen en wordt in de meeste gevallen (in ieder geval gedeeltelijk) vergoed door uw zorgverzekeraar. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts (of bedrijfsarts of medisch specialist). Hierop dient vermeld te worden dat u wordt verwezen voor hulp binnen de Gespecialiseerde GGZ. Uw zorgverzekeraar zal uw verplichte eigen risico verwerken in de vergoeding, te weten €385 in 2021. (Indien u vrijwillig een hoger eigen risico hebt vastgesteld, zal natuurlijk dat bedrag verwerkt worden.)

Psychotherapie wordt enkel vergoed wanneer een diagnose gesteld kan worden en een diagnosebehandelcombinatie (dbc) geopend wordt. Er is geen beperking aan het aantal gesprekken dat vergoed wordt. Pas wanneer een dbc gesloten wordt bij het einde van de therapie worden de kosten van de psychotherapie in rekening gebracht. Dit gebeurt ook bij vernieuwing van de dbc, elke 12 maanden na de start. De kosten worden berekend a.d.h.v. het aantal minuten dat aan de behandeling besteed is in combinatie met de diagnose die gesteld is. Hierbij hanteer ik tarieven zoals vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

De rekening zal ik bij u persoonlijk innen. Doorgaans spreken wij af dat u deze rekening binnen 30 dagen betaalt. Op die wijze heeft u genoeg gelegenheid de factuur bij uw verzekeraar in te dienen. Het totaalbedrag van de factuur kan pas berekend worden aan het einde van een dbc. Bij aanvang van de therapie kan ik daarom enkel een grove inschatting maken van de hoogte van het totaalbedrag.

Let op!

Ik heb geen contracten met zorgverzekeraars afgesloten en zal dat ook in de toekomst niet doen. De reden daarvoor is dat de voorwaarden en beperkingen die zij stellen een ondermijning zijn van de kwaliteit van mijn dienstverlening. (Voor meer informatie klik hier.)

Dit kan consequenties hebben voor de mate waarin uw therapie bij mij door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, afhankelijk van uw polis. Indien u een (zuivere) restitutiepolis heeft, wordt de behandeling 100% vergoed. Heeft u een natura- of combinatiepolis afgesloten, dan wordt minimaal 50% en maximaal 90% van uw behandeling door uw verzekeraar vergoed. Het overige deel betaalt u dan zelf.

Vaak is een restitutiepolis enkele euro’s duurder per maand. Hierbij is echter het grote voordeel dat u vrije keuze heeft van zorgaanbieder (dus ook bijv. van een ziekenhuis). Een overzicht van verzekeraars die zuivere restitutiepolissen bieden, vindt u hier.

Wees erop beducht dat verzekeraars kunnen adverteren met vergoedingen van een bepaald percentage, maar dit een percentage is van het door hen gemiddeld uitbetaalde tarief. Dat is echter een lager tarief dan het tarief van de NZa. (Een vergoeding van 75% komt bijvoorbeeld neer op 65-68%.)

Mijn advies is om vooraf contact met uw zorgverzekeraar op te nemen om te informeren naar het percentage vergoeding van psychotherapeutische zorg in mijn praktijk. (Indien u géén restitutiepolis heeft en de factuur dus niet voor 100% vergoed krijgt, raad ik aan gedurende de therapie €25 per sessie apart te zetten. Op die manier heeft u in ieder geval het grootste gedeelte van uw bijdrage aan de factuur gespaard. Mogelijk houdt u na betaling van de factuur zelfs geld over.)

Zelf betalen

Indien geen diagnose gesteld kan worden die door zorgverzekeraars vergoed wordt en u toch psychotherapie wilt volgen, dan geldt een door de NZa voor 2021 vastgesteld tarief van €114,41 per sessie. Deze betaalt u geheel zelf. Wij zullen onderling afspraken maken over de frequentie van de facturen (bijv. per maand of kwartaal).

No-show(s)

Een no-show (te laat afmelden, d.w.z. niet binnen 24 uur voor de start van de afspraak, of zonder afmelding niet verschijnen op de afspraak) wordt niet vergoed door verzekeraars. Omdat echter tijd voor u is gereserveerd, zal ik in zo’n geval €55,- (dat is een naar beneden afgeronde 50% van het standaard tarief) bij u in rekening brengen.